Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 17.4 mkr

Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 17.4 mkr 11.12.2023   Stockholm 11 december 2023 – Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev motsvarande ett nominellt belopp om 17.4 mkr, med en löptid om 12 månader. Konvertibelemissionen genomfördes med företrädesrätt för bolagets aktieägare. ”Givet marknadsläget har vi identifierat flertalet intressanta […]

Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 20.6 mkr.

Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 20.6 mkr. Styrelsen i Quinary Investment AB (”Quinary” eller ”bolaget”) offentliggör härmed sitt beslut att emittera konvertibla skuldebrev motsvarande ett nominellt belopp om 20.6 mkr med en löptid om 18 månader. Syftet med emissionen är att säkerställa att bolaget har en tillräckligt stark […]

Erik Axelsson ny VD för Quinary Investment AB

Erik Axelsson ny VD för Quinary Investment AB Styrelsen i Quinary Investment AB (”Quinary” eller ”bolaget”) har beslutat att utse Erik Axelsson som ny VD. Erik ersätter bolagets grundare och tidigare VD Johan Qviberg och tillträder rollen den 1 mars 2022. Erik Axelsson håller en M.Sc. i finans från Montana State University och har tidigare […]