Nyheter & pressmeddelanden

Quinary har genomfört en nyemission om ca. 8.3 miljoner aktier och tillförs genom emissionen ca. 19.1 MSEK.

Regulatory press release

Quinary har genomfört en nyemission om ca. 8.3 miljoner aktier och tillförs genom emissionen ca. 19.1 MSEK.

Quinary Investment AB (”Quinary” eller “bolaget”) har genomfört en nyemission om 8 325 724 aktier till en teckningskurs om 2,30 SEK per aktie. Genom emissionen tillförs bolaget 19 149 165 SEK. Bakgrunden till nyemissionen är att Quinary vill utöka bolagets kapitalbas i syfte att möjliggöra investeringar i nya och befintliga portföljbolag. Nyemissionen medför även att ägarbasen breddas och stärks med ytterligare starka investerare. Alla befintliga ägare deltog i emissionen, samt ett antal inbjudna externa investerare.

 

Stockholm, 2021-04-29

Styrelsen i Quinary Investment AB

 

20210429 Nyemission

Quinary Investment AB är ett stockholmsbaserat investeringsbolag fokuserat på långsiktigt värdeskapande genom investeringar i såväl privata som publika teknikbolag, med inriktning mot B2B.

För mer information

Erik Axelsson