Dagens utmaningar, morgondagens möjligheter

Quinary Investment AB är ett stockholmsbaserat investeringsbolag fokuserat på 
långsiktigt värdeskapande genom investeringar i såväl privata som publika teknikbolag, med inriktning mot B2B. 

Affärsidé

Quinarys affärsidé är att generera värde åt bolagets aktieägare genom fokuserade och långsiktigt hållbara investeringar i svenska teknikbolag.

Mission

Quinarys investeringsfilosofi är att investera i svenska teknikbolag, med fokus på B2B, som har en hög grad av teknisk innovation samt potentialen att skala globalt.

Vision

Quinary skall aktivt bidra till att utveckla den svenska tech-industrin, genom att allokera kapital i bolag som kontinuerligt strävar efter att skapa aktieägarvärden.

Team

Övre raden, f.v. Michal Stala (styrelseledamot), Magnus Midholt (styrelseledamot), Wilhelm Risberg (styrelseledamot), Johan Qviberg (styrelseordförande), nedre raden, Erik Axelsson (verkställande direktör)

Nyheter