Finansiella rapporter

QIAB årsredovisning 2023

Pressmeddelande

QIAB årsredovisning 2022

Pressmeddelande

QIAB årsredovisning 2021

Pressmeddelande

QIAB årsredovisning 2020

Pressmeddelande

QIAB årsredovisning 2019

Pressmeddelande

QIAB årsredovisning 2018

Pressmeddelande

QIAB årsredovisning 2017

Pressmeddelande

QIAB årsredovisning 2016

Pressmeddelande