Finansiella rapporter

QIAB årsredovisning 2021

Regulatory press release

Quinary Investment AB är ett stockholmsbaserat investeringsbolag fokuserat på långsiktigt värdeskapande genom investeringar i såväl privata som publika teknikbolag, med inriktning mot B2B.

För mer information

Erik Axelsson