Nyheter & pressmeddelanden

Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 20.6 mkr.

Regulatory press release

Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 20.6 mkr.

Styrelsen i Quinary Investment AB (”Quinary” eller ”bolaget”) offentliggör härmed sitt beslut att emittera konvertibla skuldebrev motsvarande ett nominellt belopp om 20.6 mkr med en löptid om 18 månader. Syftet med emissionen är att säkerställa att bolaget har en tillräckligt stark finansiell position för att tillvarata de affärsmöjligheter som förväntas infinna sig på kort och medellång sikt. Majoriteten av befintliga ägare deltog i emissionen, samt fyra externa investerare.

 

 

Stockholm den 23 november 2021

Styrelsen i Quinary Investment AB

 

20211123 Emission av konvertibla skuldebrev

Quinary Investment AB är ett stockholmsbaserat investeringsbolag fokuserat på långsiktigt värdeskapande genom investeringar i såväl privata som publika teknikbolag, med inriktning mot B2B.

För mer information

Erik Axelsson