Styrelsen i Quinary Investment AB (”Quinary” eller ”bolaget”) offentliggör härmed sitt beslut att emittera konvertibla skuldebrev motsvarande ett nominellt belopp om ca. 20.6 MSEK med en löptid om 18 månader. Syftet med emissionen är att säkerställa att bolaget har en tillräckligt stark finansiell position för att tillvarata de affärsmöjligheter som förväntas infinna sig på kort och medellång sikt. Majoriteten av befintliga ägare deltog i emissionen, samt fyra externa investerare.

Stockholm den 23 november 2021

Styrelsen i Quinary Investment AB