Nyheter & pressmeddelanden

Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 17.4 mkr

Regulatory press release

Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev till ett nominellt belopp om 17.4 mkr

11.12.2023

 

Stockholm 11 december 2023 – Quinary Investment AB har emitterat konvertibla skuldebrev motsvarande ett nominellt belopp om 17.4 mkr, med en löptid om 12 månader. Konvertibelemissionen genomfördes med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

”Givet marknadsläget har vi identifierat flertalet intressanta investeringsmöjligheter, i huvudsak i den publika miljön. I och med konvertibelemissionen stärker vi vår likvida position och ökar möjligheterna att ta betydande positioner i utvalda bolag” säger Erik Axelsson, VD.

 

20231211 QIAB – PM, konvertibelemission

Quinary Investment AB är ett stockholmsbaserat investeringsbolag fokuserat på långsiktigt värdeskapande genom investeringar i såväl privata som publika teknikbolag, med inriktning mot B2B.

För mer information

Erik Axelsson