Nyheter & pressmeddelanden

SaaS-bolagen e-Avrop och Primona går samman och breddar erbjudandet

Regulatory press release

Förra året gjordes offentliga upphandlingar av avtal till ett värde av 782 miljarder kronor. Enligt lag måste offentlig upphandling göras digitalt och nu går de två ledande bolagen på den svenska marknaden för lösningar inom elektroniska upphandlingssystem samman. Genom sammanslagningen bildar bolagen e-Avrop och Primona en gemensam stark aktör inom IT-system för offentlig upphandling och digitalt inköp och skapar därmed ett komplett kunderbjudande.