Nyheter & pressmeddelanden

Flaggningsmeddelande: Quinary Investment AB ökar sitt innehav i IMINT Image Intelligence AB till 10,5%

Regulatory press release

IMINT Image Intelligence AB (Imint) flaggar enligt regelverket på Spotlight Stock Market AB om att Quinary Investment AB (Quinary) ökat sitt aktieinnehav i Imint till över 10%.

Quinary har idag den 2 juni 2023 förvärvat aktier i Imint, och utökar därmed sitt innehav från 295 668 aktier (3,2% av aktiekapitalet) till 964 572 aktier (10,5%)

Erik Axelsson, vd på Quinary, blev invald som ny styrelseledamot i Imint vid ordinarie bolagsstämma den 23 maj 2023.

Informationen är sådan som IMINT är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument (1991:980). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-06-02 15:11 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Lifvendahl, VD IMINTImage Intelligence AB

Telefon: 018-474 99 90                         

E-post: andreas.lifvendahl@vidhance.com