Nyheter & pressmeddelanden

Compodiums styrelse tillsätter permanent VD

Regulatory press release

Det är med glädje som styrelsen i Compodium International AB (publ) meddelar att man utser Jón Grétar Guðjónsson som permanent VD. Jón Grétar har varit tf. VD sedan 24 mars 2022 och tillträder omgående sin nya roll på Compodium från och med 22 september 2022.

– Jón Grétar har under sin tid som tf. VD på Compodium påvisat gedigen kunskap och handlingskraft och vi i styrelsen är väldigt glada att Jón Grétar har accepterat en fast anställning som VD. Jón Grétar har en bred erfarenhet av att bygga bolag samt skapa tillväxt och har på kort tid lyckas identifiera ett flertal utvecklingsområden för att ytterligare utveckla Compodium och dess erbjudande mot marknaden inom säker digital kommunikation. Jag känner mig mycket trygg i att han tillsammans med teamet på Compodium kommer att driva företaget mot nya milstolpar, säger Henrik Wennerholm, styrelseordförande för Compodium International AB (publ)

– Jag är väldigt hedrad över att styrelsen och Compodium har valt att ha fortsatt förtroende för mig som VD för bolaget. Jag ser fram emot att fortsätta detta uppdrag i en mycket spännande bransch med en enorm potential, säger Jón Grétar Guðjónsson, VD, Compodium