Nyheter & pressmeddelanden

Checkin.com växte 84 procent

Regulatory press release

Checkin.com hade en nettoomsättning på 13,4 miljoner kronor under det fjärde kvartalet (7,3) vilket motsvarar en tillväxt om 84 procent (86) jämfört med motsvarande period i fjol.