Nyheter & pressmeddelanden

Checkin.com Group offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission

Regulatory press release

Checkin.com Group AB, (STO:CHECK) (“Checkin.com Group” eller “Bolaget”) offentliggör härmed sin avsikt att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad nyemission av upp till cirka 900 tusen nya aktier (cirka 3% av nuvarande aktiekapital) riktad till institutionella investerare genom ett accelererat bookbuilding-förfarande med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämma den 26 april 2021 (den ”Riktade Emissionen”). Checkin.com Group har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) och Erik Penser Bank AB för att undersöka förutsättningarna för den Riktade Emissionen vilken kommer påbörjas omedelbart.